Nieuws:

Pieter Poot wil graag zijn bedrijfsactiviteiten uitbreiden.

 

Dat de Corona crisis er hard in slaat zal niemand zijn ontgaan. Zo hebben o.a. de  horecabedrijven op last van de overheid de deuren moeten sluiten. Dit heeft ook voor Pieter Poot enorme consequenties.

Wij hebben echter hart voor ons bedrijf, onze werknemers en onze omgeving.

Om de werkgelegenheid van onze werknemers en voor bedrijven en werknemers in de omgeving te vergroten hebben wij de afgelopen tijd onze energie gestoken in een ontwikkelingsplan. Wij hebben de mogelijkheid gekregen om het tegenover Pieter Poot gelegen landgoed  lindehof aan te kunnen kopen.

Landgoed lindehof blijft zoals het iedereen het kent en ook herkend: Mooie glooiing, naaldbos en ruig weiland. We hebben de afgelopen tijd al het dode hout is uit het bos gehaald om licht en ruimte te geven aan nieuwe aangroei. Ook hebben stukken land voorzien van nieuwe aanplant

Dit hebben we uiteraard niet zo maar gedaan. Alles is in overleg uitgevoerd met landschap architect Greet Bierema. Zij heeft in haar landschapsplan alle van wezenlijk belang zijnde landschappelijke elementen omschreven. Deze voor het landschap belang zijnde kenmerken hebben wij zoveel mogelijk in stand gehouden en-of in ere hersteld.

 

Op het erf van het landgoed willen we graag ruimte creëren voor het kleinschalig kamperen. Ook willen we ruimte bieden voor een aantal camperplaatsen. Hiervoor ligt op dit moment een aanvraag bij de gemeente Weststellingwerf.

Wij zijn trots op de prachtige omgeving waarvan we mogen genieten. En willen graag iedereen kunnen laten genieten van al het moois deze omgeving ons te bieden heeft. Denk daarbij aan de rust, en ruimte die we de mensen kunnen bieden.

We willen zoveel mogelijk aansluiting zoeken bij de huidige omgeving. Ook willen we graag zoveel mogelijk gezamenlijk optrekken met andere plaatselijke ondernemers.

 

Wanneer we bijvoorbeeld het ontbijt verzorgen zullen we proberen de ingrediënten bij plaatselijke ondernemers af te nemen.

Het bestaande woonhuis willen we aanbieden als logiesfunctie. En we zijn bezig om de vervallen stallen op te knappen.

Kortom er wordt al veel werk verzet op dit moment. Wij zijn ervan overtuigd dat dit een mooie  opsteker kan zijn voor de Blesse/Blesdijke en directe omgeving.

Wij kunnen ons voorstellen dat er mensen zijn die vragen hebben over onze nieuwe plannen. We nodigen hierbij iedereen met evt. vragen uit om contact met ons op te nemen. Wij staan u graag te woord.

Wij zijn al enthousiast en hopen ook dat jullie het zijn en-of anders worden.

Met gastvrije groet….

Team Pieter Poot